• Vereniging van Geur- en Smaakstoffenfabrikanten
  Vereniging van Geur- en Smaakstoffenfabrikanten
 • Geurstoffen, smaakstoffen, milieu en veiligheid
  Geurstoffen, smaakstoffen, milieu en veiligheid
 • Ontwikkelen, produceren en toepassen van aroma's en parfumcomposities
  Ontwikkelen, produceren en toepassen van aroma's en parfumcomposities
 • Research, creatie, toepassing, kwaliteitscontrole en voortdurende innovatie
  Research, creatie, toepassing, kwaliteitscontrole en voortdurende innovatie

NEA

Welkom in de wereld van geur en smaak

De frisse geur van een dennenbos waar net een buitje is gevallen...
De onmiskenbaar zomerse smaak van aardbeien...

Er zijn in Nederland dertien bedrijven actief op het gebied van de ontwikkeling en productie van geur- en smaakstoffen. Het is een levendige en innovatieve industrietak, waarin specialisten op allerlei terreinen werken. De ondernemingen werken samen in de Vereniging van Geur- en Smaakstoffenfabrikanten NEA.

Welkom op de website van de vereniging. Wij vertellen u – consument, student of wellicht toekomstig collega – graag meer over geur- en smaak, de industrietak en de geur en smaakstoffen die de leden ontwikkelen en produceren.

Nederland heeft een uitstekende naam in de wereld van geur en smaak. Al in de tweede helft van de negentiende eeuw ontstond in ons land een geur- en smaakstoffenindustrie. Sindsdien hebben onze geur- en smaakstoffenbedrijven internationaal faam gemaakt met het ontwikkelen, produceren en toepassen van aroma’s. Wist u dat drie leden van de Vereniging van Geur- en Smaakstoffenfabrikanten NEA op hun terrein tot de top 10 van de wereld behoren? Eén van deze bedrijven heeft zelfs zijn hoofdzetel in Nederland. De waarde van de binnenlandse productie van deze industrietak wordt is ongeveer € 560 miljoen. Van de productie wordt ongeveer 85% geëxporteerd.

De vereniging, de wereld

Binnen de Vereniging van Geur- en Smaakstoffenfabrikanten NEA zijn drie commissies actief, die zich bezighouden met geurstoffen, smaakstoffen, milieu en veiligheid.

De vereniging is lid van verschillende internationale organisaties op het gebied van geur- en smaakstoffen. De NEA-leden vervullen een actieve rol in besturen en in vele commissies van deze organisaties.
- International Organization of the Flavour Industry (IOFI)
- International Fragrance Association (IFRA)
- European Flavour Association (EFFA).
- De NEA werkt samen met het in New York gevestigde Research lnstitute for Fragrance Materials
  (RIFM).
- Ook vindt er regelmatig contact plaats met organisaties als de Wereld Gezondheidsraad (WHO),
  TNO en andere wetenschappelijke instellingen.